Aproximadament la meitat de les direccions són de la ciutat de Madrid i es concentren al districte de Salamanca i rodalies. Tenint en compte aquesta concentració el treball comença a aquesta ciutat. En aquest primer estadi del projecte es fotografien els portals de les residències. Llocs de trànsit que es representen buits, sota l’aparença d’un temps detingut i una estètica que suggereix l’horror a tall d’invocació dels fantasmes del passat. En una segona fase del projecte el motiu són les residències repartides pel territori espanyol i es fotografien aspectes més amplis del límit residencial franquista amb la finalitat també de donar compte dels bens immobles. En aquestes dues fases el treball esta basat principalment en la producció fotogràfica.